KAREIVINIS.9/5/7 m. aukšč.
110 e dienai savaitgalį.
Paprasta diena - 90 e dienai.